PVDA en sp.a sluiten coalitie in Zelzate

Witte rook in Zelzate. De kanaalgemeente bij Gent wordt de komende zes jaar bestuurd door een 'toekomstcoalitie' van sp.a en PVDA. "We willen van Zelzate opnieuw een warme, sociale en democratische gemeente maken", zegt Geert Asman, die eerste schepen wordt.

GR 24 september 2018 meerderheid? welke weerderheid?

De zitting ging door in de gehalveerde raadszaal met het publiek op een hoopje bijeengezet. De“klankinstallatie” waren twee loopmicro’s die moesten doorgegeven worden omdat het college de geschikte installatie niet wil verplaatsen uit ‘tKlooster.

Programmafolder PVDA Zelzate

Binnenkort bezorgen we iedereen in Zelzate persoonlijk onze programmafolder. U kan hem hier alvast bekijken.

GR 28mei 2018 Mutiny in the chapel

Ten tweeden male begaven de gemeenteraadsleden zich naar de ‘tKloosterkapel om er de zitting bij te wonen. Schepen Stevelinck diende de raad vroegtijdig te verlaten om medische reden en verzocht om het punt over Zelzate-Zuid eerst te behandelen. De afwezigheid van Jan De Beule (VLD-sd) zorgde immers al voor een 11-11situatie.

GR 30april2018: cor sanctissimum miserere nobis (hoogheilig Hart, ontferm u over ons)

Op de vooravond van het Feest van de Arbeid trokken de gemeenteraadsleden naar zaal 'De Kapel' in'tKlooster voor de eerste gemeenteraad in deze nieuwe locatie. Een beetje onwennig bestegen ze de draaitrap naar de Kapel via het bordje met een lofzang op het Kruis. Het bleek allemaal nieuw en er moest wat geschoven worden met de schepenen maar uiteindelijk geraakte iedereen toch aan de tafel die in een versmalde U in de Kapel was gewurmd. Er was plaats voor hooguit een twintigtal toeschouwers. De SPa-fractie liet zich wegens de Nacht van de Arbeid verontschuldigen, maar Freddy De Vilder en Patricia De Meyer waren er wel. Fractieleider De Beule (VLD-sd) was nog aan de arbeid en ontbrak ook.  

GR 22maart 2018 verslag:Waar is de meerderheid? Onder bewind van burgemeester Bruggeman worden de spanningen alsmaar groter.

Met 18 punten op de agenda beloofde het een boeiende raadszitting te worden aangezien de verkiezingen stilaan het politieke landschap (ver)kleuren.

Gemeenteraad 19 februari "“Wees niet ongerust maar vertrouw op Mij"

Verslag van de gemeenteraad van 19 februari 2018 “Wees niet ongerust maar vertrouw op Mij' . 'Maar Heer, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, noch langs waar. Hoe kunnen wij daarop vertrouwen?' (naar Johannes 14:1)  

GR 18januari 2018: Unter Donner und Blitz (Johan Strauss op.324 Polka Schnell)

Met een agenda van slechts 10 punten ging de jaargang 2018 van start en zonder schepen van ruimtelijke ordening Marleen Maenhout was er geen meerderheid aanwezig. Dat het een verkiezingsjaar is heeft alleman begrepen, dus de profileringsdrang zal alleen maar toenemen.

GR 23 november 2017 Het waait niet alle dagen.

De gemeenteraad kondigde zich aan zonder veel hoogtepunten. PVDA+ had de agenda gestoffeerd met een achttal punten.

GR 19oktober 2017: ligt u er ook wakker van?

Met maar 17 punten op de agenda en geen sprekers in het halfuurtje van de burger, leek de nachtrust voor de gemeenteraadsleden gegarandeerd, maar niets bleek minder waar. Met het lintje van Kom op tegen kanker opgespeld, beseften de raadsleden dat er ergere dingen zijn in het leven...