Nieuws

GR 25feb 2019 De wereld is een schouwtoneel...

De zitting greep voor het eerst plaats in de herstelde raadszaal waaruit de geplaatste wanden waren weggehaald.

De gemeenteraad diende zich aan als een marathonzitting: met 60 punten op de agenda en meer dan 100 mandaten geheim te verkiezen. Voorzitter Goemaere (PVDA) hoopte dan ook op een vlotte gemeenteraad en schorste voor het halfuurtje van de burger.

 

 

 

 

GR 25jan2019: eens wat anders: rust bij de nieuwe meerderheid, stoelendans bij de nieuwe oppositie

Er moesten extra zitjes aanrukken om alle supporters van de oude en van de nieuwe meerderheid een plaats te geven.
De live streaming op sociale media bediende de mensen thuis.

GR 17december 2018: einde van de rit of extra time?

Voor de laatste(?) gemeenteraad in de huidige samenstelling waren ook heel wat supporters opgekomen. Uit sympathie voor de afscheidnemenden, uit nieuwsgierigheid door de nieuwe raadsleden... iedereen had zijn reden om er te zijn.

Een hart voor Zelzate: PVDA stapt mee in gemeentebestuur

Het Oost-Vlaamse Zelzate krijgt de linkse ‘toekomstcoalitie’ waar de bevolking voor stemde. De PVDA gaat er voor het eerst in haar geschiedenis mee besturen in een gemeente. Sp.a en PVDA kiezen voor democratie van onderuit, eerlijke belastingen en een echt sociaal beleid dat investeert in mensen. 

PVDA en sp.a sluiten coalitie in Zelzate

Witte rook in Zelzate. De kanaalgemeente bij Gent wordt de komende zes jaar bestuurd door een 'toekomstcoalitie' van sp.a en PVDA. "We willen van Zelzate opnieuw een warme, sociale en democratische gemeente maken", zegt Geert Asman, die eerste schepen wordt.

GR 24 september 2018 meerderheid? welke weerderheid?

De zitting ging door in de gehalveerde raadszaal met het publiek op een hoopje bijeengezet. De“klankinstallatie” waren twee loopmicro’s die moesten doorgegeven worden omdat het college de geschikte installatie niet wil verplaatsen uit ‘tKlooster.

Programmafolder PVDA Zelzate

Binnenkort bezorgen we iedereen in Zelzate persoonlijk onze programmafolder. U kan hem hier alvast bekijken.

GR 28mei 2018 Mutiny in the chapel

Ten tweeden male begaven de gemeenteraadsleden zich naar de ‘tKloosterkapel om er de zitting bij te wonen. Schepen Stevelinck diende de raad vroegtijdig te verlaten om medische reden en verzocht om het punt over Zelzate-Zuid eerst te behandelen. De afwezigheid van Jan De Beule (VLD-sd) zorgde immers al voor een 11-11situatie.

GR 30april2018: cor sanctissimum miserere nobis (hoogheilig Hart, ontferm u over ons)

Op de vooravond van het Feest van de Arbeid trokken de gemeenteraadsleden naar zaal 'De Kapel' in'tKlooster voor de eerste gemeenteraad in deze nieuwe locatie.

Een beetje onwennig bestegen ze de draaitrap naar de Kapel via het bordje met een lofzang op het Kruis. Het bleek allemaal nieuw en er moest wat geschoven worden met de schepenen maar uiteindelijk geraakte iedereen toch aan de tafel die in een versmalde U in de Kapel was gewurmd. Er was plaats voor hooguit een twintigtal toeschouwers. De SPa-fractie liet zich wegens de Nacht van de Arbeid verontschuldigen, maar Freddy De Vilder en Patricia De Meyer waren er wel. Fractieleider De Beule (VLD-sd) was nog aan de arbeid en ontbrak ook.

 

GR 22maart 2018 verslag:Waar is de meerderheid? Onder bewind van burgemeester Bruggeman worden de spanningen alsmaar groter.

Met 18 punten op de agenda beloofde het een boeiende raadszitting te worden aangezien de verkiezingen stilaan het politieke landschap (ver)kleuren.

Dit is jouw beweging