Maak mee het verschil

Nieuws

GR 28mei 2018 Mutiny in the chapel

Ten tweeden male begaven de gemeenteraadsleden zich naar de ‘tKloosterkapel om er de zitting bij te wonen. Schepen Stevelinck diende de raad vroegtijdig te verlaten om medische reden en verzocht om het punt over Zelzate-Zuid eerst te behandelen. De afwezigheid van Jan De Beule (VLD-sd) zorgde immers al voor een 11-11situatie.

GR 30april2018: cor sanctissimum miserere nobis (hoogheilig Hart, ontferm u over ons)

Op de vooravond van het Feest van de Arbeid trokken de gemeenteraadsleden naar zaal 'De Kapel' in'tKlooster voor de eerste gemeenteraad in deze nieuwe locatie.

Een beetje onwennig bestegen ze de draaitrap naar de Kapel via het bordje met een lofzang op het Kruis. Het bleek allemaal nieuw en er moest wat geschoven worden met de schepenen maar uiteindelijk geraakte iedereen toch aan de tafel die in een versmalde U in de Kapel was gewurmd. Er was plaats voor hooguit een twintigtal toeschouwers. De SPa-fractie liet zich wegens de Nacht van de Arbeid verontschuldigen, maar Freddy De Vilder en Patricia De Meyer waren er wel. Fractieleider De Beule (VLD-sd) was nog aan de arbeid en ontbrak ook.

 

Dit is jouw beweging