Dirk Goemaere neemt schepenambt Geert Asman over voor rest bestuursperiode

Zoals bekend werd Geert Asman op 19 mei getroffen door een hartinfarct. Geert is ondertussen bijna volledig hersteld en voelt zich heel goed. Tegelijkertijd dringt zich een moeilijke keuze op.

“Ik wil iedereen nogmaals bedanken voor de goede zorgen en fijne attenties,” zegt Geert over de voorbije periode. Hij heeft intussen zijn werk als arts deeltijds hervat en bouwt langzaam weer op. Toch heeft het voorval hem stevig geraakt: “De voorbije maanden heb ik veel nagedacht. Ik kan niet langer twee zware jobs combineren. De huisartsen staan immers al twee jaar in de vuurlinie in de strijd tegen covid, en ook de uitdagingen voor een schepen in onze gemeente zijn enorm. ”

Daarom heeft Geert beslist om zich de komende jaren te concentreren op zijn werk als dokter. “Ik blijf me inzetten voor de inwoners van Zelzate. De nood aan artsen is groot, zeker met een pandemie waarvan we de laatste golf nog niet gezien hebben. Elke dag zie en hoor ik op consultatie ook de gevolgen van ongezonde werkomstandigheden, van de druk om langer te werken, van de toenemende kosten voor gezondheidszorg. Ik wil mijn schouders onder het project van Geneeskunde Voor Het Volk zetten, en samen met de patiënten opkomen voor verandering. Eind januari ga ik dan terug naar de gemeenteraad, maar niet langer als schepen. Ik kan deze beslissing met een gerust hart nemen, omdat ik zie hoe grondig Dirk zich de laatste maanden ingewerkt heeft.”

Dirk Goemaere voelt zich op zijn beurt helemaal klaar om het stokje over te nemen: “De voorbije zes maanden heb ik al heel wat expertise kunnen opbouwen. Ik heb immers van meet af aan gezegd dat ik me voor de volle 100% zou inzetten tijdens Geerts afwezigheid.”

“Ik wil in de eerste plaats de dossiers afwerken die in 2019 door Geert en het college in de steigers zijn gezet. We hebben met ons progressieve bestuur de ambitie om van Zelzate weer een solidaire en bruisende gemeente te maken. Voor mezelf zie ik binnen dat project enkele grote uitdagingen:

  1. De heropbouw van de Sociale Dienst, die bij ons aantreden bijna onbestaande was. We hebben een aantal sociaal assistenten aangenomen, en we willen de erkenning voor Lokaal Dienstencentrum De Kastanje terugkrijgen om onze oudere bewoners de dienstverlening te geven die ze verdienen.

  2. De eerlijke tax-shift. Door enkele grote bedrijven wat meer te doen betalen halveren we de milieutaks van €55, om die in 2024 helemaal af te schaffen. Zo schenken we de zelfstandigen ook €100 korting.

  3. De herwaardering van de Technische Dienst. Deze is het uithangbord van de gemeente, en vele personeelsleden verdienen een pluim voor hun inzet. De wegen en voetpaden zijn jarenlang verwaarloosd, maar vorige maand heb ik via een aannemer opdracht gegeven om de grote herstellingen aan de voetpaden versneld uit te voeren. Voor de komende drie jaar maken we daar €100.000 per jaar voor vrij. De jarenlange vriendjespolitiek heeft de dienst weinig goed gedaan, maar via motiverend leiderschap ben ik ervan overtuigd dat we stappen vooruit kunnen zetten.

  4. De heraanleg van de R4. Met het college willen we snel een doorstart maken, waarbij bevolking, actiegroepen en college aan één zeel trekken. Mijn grote voorbeeld is het Oosterweeldossier: daar werden alle betrokken partijen rond de tafel gebracht om snel een plan te hertekenen dat een groot draagvlak had. Dit project zal voor minstens 50 jaar de leefbaarheid en mobiliteit in en rond Zelzate bepalen, het moet dus helemaal juist zitten.”

Bovenal wil Dirk een toegankelijke schepen zijn. “Ik houd van het rechtstreekse contact met de bewoners, van een stevig debat. Ook in coronatijden zal ik proberen de bevolking te betrekken bij de plannen die ik wil doorvoeren. Als vakbondsafgevaardigde heb ik me mijn ganse leven ingezet voor de belangen van de werknemers, bij Sidmar en Proximus. Als schepen voel ik me nu een délégué van de inwoners van Zelzate in hun streven naar een leefbare en aangename gemeente.”