Nieuws

Omdat de burgemeester even dringend was weggeroepen begon de zitting met een tiental minuten vertraging. Met slechts 8 punten op de agenda leken we op een kort avondje af te stevenen.

Nieuws

Op verzoek van 8 gemeenteraadsleden (Bruggeman en zijn VLD-sd behalve Claudio Rizzo, en Jan persoon (CD&V-VZ)) mochten de gemeenteraadsleden op dolle dinsdag om13uur opdraven voor een extra gemeenteraad. De initiatiefnemers moesten echter al snel vaststellen dat hun haring niet gebraden had: de oppositie bleek ondanks het onchristelijk uur voltallig aanwezig, mits voor de leraren lesuren te brossen, mits voor de dokters spreekuren te wijzigen of te wisselen.

Nieuws

na de huldiging van verdienstelijke personeelsleden en Zelzatenaren en bijhorende receptie ving de gemeenteraad om 19u40 aan met het half uurtje van de burger. De dag van de onnozele kinderen had echter niemand geïnspireerd zodat na goedkeuren van de notulen het verzoekschrift van M.Leys werd behandeld.

Nieuws

Om 20uur mochten de burgers van wal steken waarbij twee maal de problematiek  van  de parkerende vrachtwagens werd aangekaart. Door de sluiting van parking Vredekaai heeft het probleem van sluikstorten en sanitair zich over de gemeente verspreid. Er waren ook klachten over gebrek aan privacy als zo’n trucker een weekend lang op 10 meter van je living geparkeerd blijft…

Nieuws

De PVDA vraagt dat alle vroegere haltes in het centrum onmiddellijk volledig bediend worden.

De sluiting van de doorsteek oostkade-westkade waarbij De Lijn steeds heeft gesteld niet te zullen omrijden via de suikerkaai, heeft geleid tot een sluiting van 5 bushaltes in Zelzate-centrum.
Dit is een  onaanvaardbare kaalslag op de dienstverlening aan wie op het openbaar vervoer is aangewezen voor bijv; een bezoek aan de polikliniek of home Zilverbos.
 

Nieuws

Met een groep leerlingen van het GO in de zaal deed voorzitter Acke een oproep om er 'een mooie zitting ' van te maken. Deze wens werd al snel brandhout tijdens het halfuurtje van de burger. Zoals gewoonlijk nam Lucien van de Velde een flinke aanloop naar zijn uiteindelijke vraag. De burger begrijpt immers niets van de discussies rond de penibele situatie van e Zelzaatse gemeentekas en hij wou vragen of hier niet op een verstaanbaardere manier kan over gedebatteerd en gecommuniceerd worden. Onder weg naar zijn eindvraag nam Lucien nog eens het beleid in gemeente en OCMW op de korrel.

Nieuws

Op 26 mei diende de PVDA verschillende klachten in tegen beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen van Zelzate

Een eerste klacht betrof “Ingrijpende aanpassingswerken in het gemeentehuis, zonder plan, architect, stabiliteitsstudie, bouwaanvraag. Quid privacy voor cliënten van de sociale dienst?”

In het kader van de integratie OCMW-Gemeente, wordt het administratieve gebouw van het OCMW in de Chalmetlaan te koop gezet.

Nieuws

Midden in de zomervakantie een gemeenteraad, ook dat hadden we al heel lang niet meer gezien. Dit weerhield de buurtbewoners van de polderstraat-St Stevenstraat niet om naar de raadzaal af te zakken. Ze zetten nogmaals hun verzet tegen het Batokaproject in de Karnemelkpolder in de verf tijdens het halfuurtje van de burger. Daar werd ook gevraagd door een snorpokemon naar wat er met de 55euro milieubelasting gebeurt, dit jaar handig verpakt in een vroege afrekening van slechts 4 maanden afval. Schepen Maenhout antwoordde dat dit dient om de hoge faktuur van de afvalverwerking te betalen.

Nieuws

De raad startte met de aangename taak om 2 Zelzatenaren te huldigen die gedecoreerd werden voor het redden van een drenkeling.

Het eerste dabat betrof het goedkeuren van het nieuwe arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel. De oppositie wees erop dat de opmerking van de vakbond omtrent de sanctie bij het niet-prikken van de middagpauze was genegeerd en kon leiden tot problemen bij de arbeidsrechtbank. Geen probleem voor de meerderheid die het reglement ongewijzigd goedkeurde...

 

Activiteit

PVDA, Geneeskunde voor het Volk en Comac nodigen u uit op de voorstelling van de kersverse documentaire ‘FUCK TINA!’ (TINA = There Is No Alternative).

‘Ik heb al een keer Thatcher meegemaakt, niet nog een keer’, zei Nigel Williams bij een vakbondsactie in 2014.
Deze uitspraak inspireerde filmmaker Jef Maes, die met hem naar zijn geboortestreek in Engeland trok, waar onbetaalbare woningen in Londen, nul-urencontracten, wijken zonder sociale voorzieningen, bibliotheken of cafés schering en inslag zijn met daartegenover de almacht van The City, het financiële centrum van Londen.

Datum: 
vr, 17/06/2016 - 19:30
Plaats: 
PVDA secretariaat
Groenplein 17
9060 Zelzate