Nieuws

Op vraag van de PVDA+ zal de gemeenteraad van Zelzate bij de Vlaamse Minister van Verkeer aandringen dat ook aan de R4 West de nodige aanpassingswerken gebeuren.

Nieuws

De extra gemeenteraad die VLD-sd en Jan Persoon (CD&V-VZ) hadden samengeroepen kende in feite maar een hoogtepunt: het project Zelzate-Zuid. Dat was immers al stevig opgewarmd door de VLD-sd in een nieuwsflash en het was een open vraag hoe de andere partijen hierop zouden reageren. Van de aangekondigde mobilisatie van voetballers was weinig te merken op de publieksbanken. De afwezigheid van Claudio Rizzo (VLD-sd) betekende alvast dat met 11 tegen 11 er geen meerderheid meer was.

Nieuws

Op fractieleider Luc Verstraeten en Claudio Rizzo na, had de volledige VLD-sd fractie, burgemeester en schepenen inbegrepen, zich verontschuldigd zodat de meerderheid slechts 6/12 aanwezige raadsleden telde.
“Ongezien en onaanvaardbaar” reageerde Geert Asman (PVDA+) die vond dat een burgemeester toch zeker moet aanwezig zijn op een gemeenteraad, maar al lang op voorhand in de pers had aangekondigd niet te zullen komen. Fractieleider Luc Verstraeten (VLD-sd) antwoordde dat alle verontschuldigingen terecht waren. De voorzitter had echter geen motivatie ontvangen van de burgemeester.

Nieuws

De VLD-sd fractie en Jan Persoon (CD&V-VZ) hadden deze gemeenteraad samengeroepen.

Nieuws

Om 20uur mocht Lucien Van De Velde de aftrap geven in het halfuurtje van de burger. Hij had na de vorige raadszitting twintig vragen overgemaakt waarbij hem was beloofd ‘dat hij op de volgende gemeenteraad antwoord zou krijgen’. Tevergeefs echter: de voorzitter had zijn herinneringsmail niet gezien en Lucien concludeerde dat men de voorbije maand gewoon de tijd niet had genomen om een antwoord te formuleren. Maar dat zou er dan toch van komen. Hopelijk volgt over een maand het dankwoord van Lucien.

Nieuws

Omdat de burgemeester even dringend was weggeroepen begon de zitting met een tiental minuten vertraging. Met slechts 8 punten op de agenda leken we op een kort avondje af te stevenen.

Nieuws

Op verzoek van 8 gemeenteraadsleden (Bruggeman en zijn VLD-sd behalve Claudio Rizzo, en Jan persoon (CD&V-VZ)) mochten de gemeenteraadsleden op dolle dinsdag om13uur opdraven voor een extra gemeenteraad. De initiatiefnemers moesten echter al snel vaststellen dat hun haring niet gebraden had: de oppositie bleek ondanks het onchristelijk uur voltallig aanwezig, mits voor de leraren lesuren te brossen, mits voor de dokters spreekuren te wijzigen of te wisselen.

Nieuws

na de huldiging van verdienstelijke personeelsleden en Zelzatenaren en bijhorende receptie ving de gemeenteraad om 19u40 aan met het half uurtje van de burger. De dag van de onnozele kinderen had echter niemand geïnspireerd zodat na goedkeuren van de notulen het verzoekschrift van M.Leys werd behandeld.

Nieuws

Om 20uur mochten de burgers van wal steken waarbij twee maal de problematiek  van  de parkerende vrachtwagens werd aangekaart. Door de sluiting van parking Vredekaai heeft het probleem van sluikstorten en sanitair zich over de gemeente verspreid. Er waren ook klachten over gebrek aan privacy als zo’n trucker een weekend lang op 10 meter van je living geparkeerd blijft…

Nieuws

De PVDA vraagt dat alle vroegere haltes in het centrum onmiddellijk volledig bediend worden.

De sluiting van de doorsteek oostkade-westkade waarbij De Lijn steeds heeft gesteld niet te zullen omrijden via de suikerkaai, heeft geleid tot een sluiting van 5 bushaltes in Zelzate-centrum.
Dit is een  onaanvaardbare kaalslag op de dienstverlening aan wie op het openbaar vervoer is aangewezen voor bijv; een bezoek aan de polikliniek of home Zilverbos.