Lees hier de 1-mei speech van PVDA-schepen Steven De Vuyst

Beste kameraden, vandaag is het 1 mei, een symbolische 1 mei die volledig in het teken staat van het IPA en van die schandelijke 0,4% die de vakbonden als een keurslijf krijgen opgedrongen door de regering en patronaat.

Een jaar geleden kregen ze nog applaus, de corona-helden, de mensen die de samenleving doen draaien, de vrouwen en mannen die vaak in laagbetaalde sectoren zijn blijven verder werken met alle gezondheidsrisico’s van dien.

En wat krijgen die Coronahelden? 0,4% loonsopslag. Een echte schande! De mensen die de samenleving doen draaien, verdienen meer dan een aalmoes, ze verdienen meer dan een extra pot choco of een extra koffie, ze verdienen RESPECT, ze verdienen een deftige loonsverhoging.

De mensen die de samenleving doen draaien, verdienen meer dan een aalmoes, ze verdienen meer dan een extra pot choco of een extra koffie, ze verdienen RESPECT, ze verdienen een deftige loonsverhoging.

Op het moment dat er 6 miljard euro winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. OP het moment dat 4/10 beursgenoteerde bedrijven hun dividenden hebben verhoogd, te midden van de coronacrisis. Op het moment dat CEO’s zichzelf grote salarisverhogingen toekennen, op dat moment komt men de brede werkende bevolking en de vakbonden vertellen dat O,4% het maximum is.

Als werkende mensen daarom het werk neerleggen, dan worden ze scheef bekeken, erger nog: volgens Pieter Timmermans van het VBO zijn de vakbonden enkel maar geïnteresseerd in het verdelen van de taart, zonder die taart te willen bakken………pardon? Zijn het aandeelhouders die zorgen voor de winst? Zijn het aandeelhouders die vrachtwagens en schepen laden en lossen? Zijn het aandeelhouders die je hun handen ziet vuil maken op bouwwerven of in fabrieken, of die in een volcontinu-systeem meedraaien?

Ik denk het niet! Zij die de welvaart creëren en de welvaart laten groeien, moeten een rechtvaardig deel van die welvaart terugkrijgen in de vorm van een hoger loon en een deftige sociale bescherming.

Het wordt daarom tijd om die ‘loonblokkeringswet van 96’ aan te passen, om de vele arbeiders en bedienden de mogelijkheid te geven om weer vrij te kunnen onderhandelen over hun lonen. Een divendenstop is een goed drukkingsmiddel, maar mag geen excuus zijn om de lonen verder te blokkeren.

Met de PVDA hebben wij een beter voorstel: maak de loonnorm niet langer imperatief, maar indicatief, maak van die 0,4% niet het maximum, maar het minimum, opdat in de sectoren die goed hebben geboerd meer onderhandelingsruimte komt voor een rechtvaardige loonsverhoging.

Het wetsvoorstel is ingediend door Raoul Hedebouw en Marc Goblet, en wacht om goedgekeurd te worden door alle andere partijen die vinden dat de werkende bevolking recht heeft op meer dan kruimels.

Hoe meer koopkracht de werkende mensen erbij krijgen, hoe meer de zelfstandigen hiervan zullen profiteren, ze zullen meer terrasjes en uitstapjes doen wat de Horeca ook ten goede komt... de lonen zijn dus de oplossing, niet het probleem.

 

Kapotte knieën, versleten polsen en gebroken ruggen

Kameraden, Respect wordt niet alleen uitgedrukt in een hoger loon, maar wordt ook uitgedrukt in het recht om na een leven van lange en intense arbeid uit te kijken naar rust en vrije tijd op het einde van de loopbaan. Daar zal het in de onderhandelingen rond het IPA ook over moeten gaan

Want het is niet omdat de gemiddelde levensverwachting is toegenomen, dat we daarom allemaal plots langer kunnen werken. We zijn niet gelijk voor de dood, wie een hoger diploma bezit, leeft gemiddeld 15 jaar langer in goede gezondheid in vergelijking met iemand die laaggeschoold is.

Dus als het vervroegd pensioen, landingsbanen en brugpensioenen opschuiven in de tijd voor mensen die in ploegen hebben gewerkt of zware labeur hebben verricht, dan worden ze langdurig ziek, wat we ook terugzien in de statistieken. Voor één iemand die niet langer op brugpensioen kan dit jaar, komt er een langdurig zieke bij.

Dat wordt betaald met lichaamsroofbouw, met kapotte knieën, versleten polsen en gebroken ruggen….

Ik denk hier aan de poetsvrouwen van Arcelor, die overname na overname hebben meegemaakt, steeds meer poetsen, op minder tijd, met minder materiaal. Dat wordt betaald met lichaamsroofbouw, met kapotte knieën, versleten polsen en gebroken ruggen….

Daarom eist de PVDA terug een volwaardig brugpensioen vanaf 58 jaar en het herstellen van de pensioenleeftijd van 67 naar 65. Rust en vrijheid voor mensen die heel hun leven hard hebben gewerkt. Dat is ook een kwestie van respect.

 

Hef de patenten op

Kameraden, we zijn nog steeds beperkt in onze bewegingsvrijheid, het corona-virus heeft ons nog steeds in de ban.  Het is een klasse-virus, het slaat harder en vaker toe bij mensen die het niet breed hebben en die vaak hun besmetting oplopen op de werkvloer……40% van de besmettingshaarden zijn afkomstig van het werk……maar wat zien we?

2 maten en 2 gewichten. De Horeca moet sluiten, ons sociaal en cultureel leven blijft op slot zitten, maar voor het grootbedrijf zijn er geen beperkingen en mensen worden vaak gedwongen om te kiezen tussen hun gezondheid en hun loon.

Akkoord, we kunnen niet alles terug versoepelen, maar het zijn altijd dezelfde die het gelag betalen en de regering kijkt altijd naar ons om de schuldige aan te wijzen

Maar wanneer komt er eens een deftig ‘test-en tracing’-beleid, aangestuurd door 1 minister van volksgezondheid, in plaats van 10 ministers? Wanneer gaat de overheid investeren in een goed uitgebouwde preventieve eerstelijnsgezondheidszorg?

Maar het meest schandalige kameraden, dat is dat de uitweg uit deze crisis, het covid-vaccin, nog steeds onder patent staat. Er zijn vaccinatiecentra, er is het personeel dat operationeel is om iedereen in te enten… zo hebben we zelf vanuit de gemeente Zelzate bijgedragen aan het vaccinatiecentrum in Evergem en zenden we personeelsleden om het te bevrouwen en bemannen, maar er is 1 probleem, er zijn te weinig vaccins.

Zo lang de hele wereld niet veilig is, is niemand veilig. Hef de patenten op, zoals we met de PVDA vorig jaar al voorstelden in het parlement!

Dat komt omdat het farma-kapitalisme winst boven volksgezondheid stelt. Ze weigeren om hun vaccins met de wereld te delen. De helft van de totale productiecapaciteit voor vaccins wordt vandaag niet gebruikt. Als we willen zouden we wereldwijd miljoenen en miljoenen extra vaccins kunnen produceren, maar voor Big Farma telt alleen de winst.

Dat is een misdaad tegen de mensheid. Zo lang de hele wereld niet veilig is, is niemand veilig. We moeten de vaccins sneller verspreiden dan het virus. Waarom het patent bij die farmabedrijven leggen als het vaccin grotendeels met publieke middelen werd ontwikkeld? Hef de patenten op, zoals we met de PVDA vorig jaar al voorstelden in het parlement! Minder winst voor de aandeelhouders, meer vaccins voor de wereld.

 

Handen af van het stakingsrecht

En dat is waar 1 mei ook voor staat, in de verf zetten wat we samen kunnen bereiken door collectieve sociale actie. Als we ons organiseren en als we samen een vuist maken, dan kunnen we stappen vooruit zetten om onze verworvenheden te beschermen en uit te breiden.

Zo vieren we dit jaar ook de 100-jarige verjaardag van het stakingsrecht. In 1921 werd het artikel 310 uit het strafwetboek geschrapt, wat staken mogelijk maakte. Dat is een mijlpaal in onze sociale geschiedenis. Zonder stakingsrecht geen sociale rechten. De achturendag, het algemeen stemrecht, betaalde vakantie: voor elke millimeter sociale vooruitgang heeft de werkende klasse moeten strijden.

Voor elke millimeter sociale vooruitgang heeft de werkende klasse moeten strijden

Wij weten dat partijen zoals N-VA en Vlaams Belang hardop dromen van een wereld zonder vakbonden. Zij willen de vakbonden rechtspersoonlijkheid geven, om de vakbonden voor het gerecht te slepen, zelfs voor acties van individuele leden. Zo wil men de vakbonden opnieuw verbieden. Dat zou ons honderd jaar terug in de tijd katapulteren.

Op deze eerste mei zeggen wij luid en duidelijk: handen af van het stakingsrecht. Respect voor de generatie die honderd jaar geleden de vakbondsrechten heeft afgedwongen. Wij laten dat niet los. Beloofd.

 

Niet lijdzaam toekijken

Als we samen in beweging komen kan er veel veranderen. Dat weten we in Zelzate ook maar al te goed. Zo is door vele acties de gezinsbelasting afgeschaft en hebben we de openbare kinderopvang behouden.

Maar ook vandaag komen we in beweging om de leefbaarheid van onze gemeente te beschermen. Grote werken aan de R4 en toenemend verkeer dreigen immers de geluidsoverlast en fijn stof te doen toenemen. Verkeersinfarcten in ons centrum dreigen met de geplande aansluitingen. Maar de bevolking laat zich horen. Samen geven we een duidelijk signaal: wij gaan niet lijdzaam toekijken maar willen een betere oplossing.

 

De kloof tussen arm en rijk is even dodelijk als het virus zelf

Beste kameraden, we zullen nog vaak in beweging moeten komen, ook samen met de vakbonden, want het covid-virus heeft een ander virus nog sterker gemaakt en dat is het ongelijkheidsvirus

2020 was ondanks de pandemie een recordjaar voor 's werelds rijksten, met een toename van de rijkdom met 5.000 miljard dollar en een ongekend aantal nieuwe miljardairs.”

Extreme rijkdom aan de ene kant, extreme armoede aan de andere kant. Op één jaar tijd is het aantal mensen dat in armoede leeft met 500 miljoen toegenomen. “De kloof tussen arm en rijk is even dodelijk als het virus zelf”, zegt Oxfam. “Nooit sinds het begin van de metingen is de ongelijkheid wereldwijd zo sterk gegroeid als nu.”

“Nooit sinds het begin van de metingen is de ongelijkheid wereldwijd zo sterk gegroeid als nu.”

1 mei is ook de dag van de Solidariteit en Solidariteit staat gelijk aan fiscale rechtvaardigheid. De sterkste schouders moeten de grootste lasten dragen. Zelfs het IMF zegt dat er een extra bijdrage dient te komen van de allerrijksten, de oververmogenden die genieten van belastingprivileges en belastingparadijzen, diegenen die een inkomen halen uit vermogen en die ondanks de ‘covid-pandemie’ hun vermogen nog hebben zien toenemen.

Zij moeten eindelijk ook eens aangesproken worden om mee te coronafactuur te betalen, door de invoering van een vermogensbelasting! Geen slappe effectentaks die de grootste vermogens buiten schot laat, maar een miljonairstaks die de top 3% van de samenleving activeert om te investeren in corona-herstel en relance, in sociale bescherming en energietransitie.

 

We hebben een wereld te winnen

Kameraden,

We kunnen vandaag veel wensen en eisen omdat het 1 mei is. Vroeger waren alle rechten waar we nu van genieten onmogelijk, onrealistisch en het hersenspinsel van dromers....Laten we daarom niet in dezelfde val trappen, want samen zijn we sterk. "It's always impossible until it's done" - Nelson Mandela

Wij hebben een samenleving nodig die draait op solidariteit en samenwerking. Een samenleving op mensenmaat, waar de economie draait voor de mensen en niet andersom, waar gezondheidzorg, wonen en onderwijs rechten zijn, en niet afhankelijk zijn van de dikte van je portefeuille

"It's always impossible until it's done" - Nelson Mandela

Waar mensen zich goed in hun vel voelen. Waar mensen waardering krijgen voor hun werk. Een samenleving waar iedereen mee is, waar mensen écht greep krijgen op hun eigen toekomst.

Een samenleving die investeert in een ecologische omslag en een digitale revolutie. Waar de chaos van de markt ingeruild wordt voor een ambitieuze planning. En waar sociale prioriteiten voortaan de agenda bepalen, en niet het kortetermijnbelang van beursspeculanten en machtspolitici.

Laten we niet inboeten op ons denkvermogen omdat traditionele politici ‘pretenderen in ons belang te denken’. Laten we op 1 mei onze dromen en onze wensen terug heroveren op de Wetstraat.. We hebben een wereld te winnen...

Leve 1 mei

Leve Zelzate

Leve het socialisme