GR 25jan2019: eens wat anders: rust bij de nieuwe meerderheid, stoelendans bij de nieuwe oppositie

Er moesten extra zitjes aanrukken om alle supporters van de oude en van de nieuwe meerderheid een plaats te geven.
De live streaming op sociale media bediende de mensen thuis.

Na de installatie van de gemeenteraad op 17januari volgde nu het tweede schuifje met de beëdiging van de ontbrekende mandatarissen en de verkiezing van de politieraad. Voorzitter Dirk Goemaere (PVDA) verduidelijkte dat door de klacht tegen de verkiezingsuitslag de installatie vertraging had opgelopen. Om de nieuwe meerderheid zo snel mogelijk te laten starten, kon het niet anders dan de installatie en de verkiezing van de politieraad uiteen te trekken. Hij merkte fijntjes op dat dankzij die snellere start de ijsgang van deze week met een nieuwe planning en de inzet van de technische dienst krachtdadig was aangepakt.

Andy Standaert, niet verkozen op de VLD-sdlijst ,was de eerste burger die van het halfuurtje wou gebruik maken. Hij bekritiseerde de nieuwe meerderheid dat volgens het reglement de raad pas om 18u30 zou mogen beginnen. Voorzitter Goemaere herhaalde het uitzonderlijk karakter van de zitting, maar wou de demokratische rechten van de burger niet fnuiken. Hij besloot de raadszitting verder te zetten en dan pas na 18u30 “het halfuurtje van de burger” te houden zodat iedereen die dat had gewild het woord kon nemen.

Eerste agendapunt was de beëdiging van Kurt Van Weynsberghe (VLD-sd).Hij legde een opmerkelijke verklaring af. Hij wenste de nieuwe ploeg veel succes en dankte VLD-sd voor de mooie schepenjaren. Ik ben politiek moe, zo luidde het. Ik heb overwogen van te stoppen maar sta op de zevende plaats van het aantal voorkeurstemmen in Zelzate. Ik wil mijn kiezers niet in de steek laten. Ik ben het geruzie beu en het negativisme. Ik zal daarom verder zetelen als onafhankelijke. Daarmee verlaat na Sigrid De Ridder en Frederik Uyttendaele een zwaargewicht de VLD(sd)fractie.

Aangezien het nog geen 18u30 was, ging de raad verder met de verkiezing van de politieraad. Dat is een flinke procedure waarbij elk raadslid beschikt over 3 stemmen om uit 5 kandidaten er 4 te kiezen. Zelzate heeft immers 4 van de 17 zetels in de politieraad van zone Puyenbroeck.. SPa (Lucien Van De Velde), PVDA (Dirk Goemaere) en NVA (Martin Acke) hadden elk een kandidaat, VLD-sd had er twee (Jan De Beule en Marleen Maenhout). Na wat tel- en hertelwerk bleek Marleen Maenhout naast de mandaten te vallen wat tot enige discussie op de liberale banken leidde.

Dan was het eindelijk de beurt aan Andy Standaert om zijn in de pers aangekondigde vragenspervuur los te laten. Hij had in het bestuursakkoord gelezen dat dit bestuur geen deurwaarders noch incassobureaus zal inschakelen tegen wanbetalers. Standaert vroeg zich af wie er nog zijn belastingen en rekeningen zal betalen als er toch geen dwangmiddel komt. En als dit alleen zou gelden voor minderbedeelden, is dat dan geen schending van het gelijkheidsbeginsel?
Schepen van financiën en sociale zaken Geert Asman (PVDA) mocht voor de meerderheid de spits afbijten. Hij prees de ijver van de burger die het akkoord leest en kritische vragen stelt; maar hopelijk opbouwend wil meedenken. Dit bestuur maakt een breuklijn met het vorige. Toen werden in het OCMW veel rekeningen niet geïnd door wanbeleid: het gaat over zo'n 400.000euro. Gezinnen kregen soms pas na jaren een rekening van de kinderopvang toen ze zelf niet meer wisten of hun kind er die dagen had verbleven. Het huidig bestuur wil korter op de bal de rekeningen aanbieden en opvolgen.
Wie niet kan betalen zal door onze sociale dienst bezocht worden om te zien hoe de geldproblemen kunnen aangepakt worden. Wie wel kan betalen maar dat weigert, mag zich uiteindelijk wel aan dwangmaatregelen verwachten. Geert Asman (PVDA) besloot fijntjes dat bij onvermogenden de deurwaarderskosten uiteindelijk wordt betaald door ... het OCMW met ons belastinggeld.

Andy Standaert wou ten tweede weten wat er met de gehalveerde raadszaal zou gebeuren. Kersvers burgemeester Brent Meuleman (SPa) stelde duidelijk dat de raadszaal behouden blijft, temeer daar een aantal officiële gebeurtenissen er moeten plaatsgrijpen. ‘tKlooster is te klein voor het publiek dat de gemeenteraad wil bijwonen, de technische infrastructuur is er onvoldoende.
Dit bestuur wil met een termijnvisie de duurzame inplanting van de diensten realiseren. Wij willen daarover alle betrokkenen consulteren en zodra er een plan is,zullen we dit voorleggen. U begrijpt dat we op werkdag5 nog niet zo ver zijn.

De derde vraag betrof het gratis strooizout: wanneer komt dit er? Burgemeester Meuleman(SPa) kon zo’n mooie voorzet niet laten passeren. Zijn partij had immers vorig jaar vanuit de oppositie dit plan uitgewerkt en voorgesteld maar het was door Standaerts partij weggestemd.Daarenboven heeft de vorige ploeg met VLD-sd op kop er voor gezorgd dat Zelzate geen budget heeft, waardoor er alleen hoogdringende uitgaven toegestaan zijn. Een zak strooizout valt daar niet onder. Het zal dus voor de volgende winter zijn. De burgemeester rekende voor dat hij een uitgave van zo’n 2000euro voorziet.
Andy Standaert drong aan om te weten hoe de minder mobielen hun strooizout zouden kunnen bekomen. Daarop volgde droogjes de opmerking dat die mensen waarschijnlijk niet zelf hun pad kunnen strooien en dat een buur wel een handje kan toesteken.

Na exact een uur verliet Frank Bruggeman (VLD-sd) de raad.

Vervolgens kwam een medewerker van het VVSG uitleg geven bij het startpakket voor de raadsleden. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten heeft drie prioriteiten deze legislatuur: bestuurskracht, sociaal beleid en duurzame ontwikkeling.

Vóór het sluiten van de raadszitting wou Rik Laureys nog een Zelzate-positiefwoordje zeggen. Hij wenste de nieuwe niet-alledaagse bestuursformatie veel succes maar zal kritisch en constructief het bestuur volgen. Daarbij hoorde nog wat goede raad: laat het verleden achter en bouw aan de toekomst. Werk samen met ons competent personeel. Zoek samenwerkingsverbanden met andere gemeenten om kosten te drukken.

Daarmee liep tegen 19u30 deze raadszitting ten einde waarna Carina De Man (VLD-sd) nog ingezworen werd als lid van het Bijzonder Comité van het OCMW. De volgende raad is op de laatste maandag van de maand februari, de 25ste. We zullen zien wat de nieuwe ploeg dan op de agenda zal brengen.