Pers

Persbericht

Op maandag 10 augustus overleed schrijver/dichter Eriek Verpale. Frans Van Acoleyen, dokter van Geneeskunde voor het Volk in Zelzate, huldigt hem als een “grote meneer in de Nederlandstalige literatuur, maar vooral als een bijzonder mens”. Tot het bekendste prozawerk van Eriek Verpale behoren naast Alles in het Klein, ook Olivetti 82 en Katse Nachten.

Persbericht
UPDATE 16 februari 2014

Karel Van Bever en Riet Verspreet leggen in samenspraak met de ontslagen werknemer en zijn ouders een klacht neer bij het Centrum voor Gelijke Kansen. Na sterke en niet-aflatende druk werd verkregen dat hij terug zal worden aangenomen, maar slechts deeltijds. Toch blijft dit een ernstige aanslag op de rechten van een persoon met een handicap. Betrokkene heeft ondanks ernstige beperking meer dan zes jaar een onberispelijke staat van dienst.

Persbericht
OCMW-voorzitter Laureys verplaatst de bespreking van de personeelsvermindering en de 5 weken sluiting naar het einde van de zitting.Burgemeester Stevelinck haalt die punten dan 2 uren (!) later onbesproken van de agenda!

Persmededeling PVDA+ fractie OCMW Zelzate 14 november 2013

Op de OCMW-raad van van 14 november diende de PVDA+ fractie 2 punten in over de geplande reorganisatie/besparingen in kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Persbericht
Electrabel trekt vergunningsaanvraag in. Bewoners die overlast mochten verwachten terecht ongerust

Persmededeling 21 juni 2013

PVDA+ is tegen de inplanting op de gemeentegrens van een windmolenpark met 5 turbines door Electrabel en eist meer openbaarheid tijdens de vergunningsprocedure.

 

-Het gemeentebestuur heeft deze milieuvergunningsaanvraag minimaal bekendgemaakt.
Nu was de betrokken bevolking eenzijdig aangewezen op de uitleg van Electrabel.
Indien er nog een nieuwe vergunningsaanvraag komt, wil PVDA+ dat het gemeentebestuur tijdig een hoorzitting organiseert met ook een onafhankelijk expert die de kwestie kritisch toelicht.

 

Persbericht

PVDA+ protesteert tegen het afschaffen van de gemeenteraad in mei. Dit is het zoveelste teken dat het VLD/SD-NVA-CD&V coalitie er niet in slaagt een degelijk beleid te voeren. De spanningen binnen het bestuur maken dat Zelzate verlamd raakt. Vandaag werden de gemeenteraadsleden verwittigd dat er in mei geen gemeenteraad samenkomt. Dat betekent dat ook de agendapunten die door de voorzitter op 24 april van de agenda zijn gehaald deze maand niet kunnen behandeld worden.

Persbericht

Als voorzitter van PVDA-Zelzate en als fractie-leider van PVDA+ in gemeenteraad wil ik u meedelen dat Karl Segers als milieu-specialist van mijn organisatie het initiatief neemt voor bijgevoegde volkspetitie.

Persbericht

De consequent linkse PVDA+ wordt in Zelzate de tweede partij, en evenaart haar score van 2006 met 22 %, goed voor 6 zetels. Daarmee wordt PVDA+ groter dan SP.a, die terugvalt op 5 zetels (18 %).

Persbericht

Geneeskunde voor Het volk bestaat 35 jaar in Zelzate. Proficiat aan het hele team artsen, verpleegkundigen, dietiste, medewerkers en vrijwilligers.

Pagina's