Multimedia

Fotoreportage

Het OCMW-personeel informeerde de Zelzatenaar over de nakende privatisering in het OCMW en de nadelige gevolgen ervan voor gebruiker en personeel. Ook tijdens de raad kwamen burgers tussen en toonde het publiek zin afkeuring voor de plannen van de blauw-oranje-gele politieke meerderheid .

Een sfeerbeeld

Fotoreportage

Om 17u greep in de brughuizen het overleg plaats tussen de leiding van het OCMW en de vakbonden. Het verdict was klaar en duidelijk: op geen enkel ontslag wordt teruggekomen. De vakbonden hebben reeds een stakingsaanzegging ingediend en beraden zich over verdere aktie. De tijd dringt: op 26 maart beslist de OCMW-raad over de ontslagen. Er werd alvast spontaan betoogd op de Grote Markt voor het behoud van elke job.

Fotoreportage

Na een tussenkomst in het halfuurtje van de burger over het betalend worden van het containerpark kreeg PVDA+ het verwijt  van kersvers milieuschepen Maenhout dat ze ondoordacht een petitie hiertegen had gelanceerd. Hierop repliceerde Geert Asman dat vld-sd in het verleden al duidelijk had gesteld de gemeentekas te willen spijzen via een betalend maken va het containerpark. Voorzitter Acke weigerde Geert het woord en schorste de zitting, waarna Geert zich dan maar tot het publiek wendde voor tekst en uitleg.

Fotoreportage

Tijdens de drukbijgewoonde receptie (18 januari) stelde PVDA-voorzitter Geert Asman zijn nieuwe ploeg raadsleden voor. Tegelijk werden uittredende raadsleden in de bloemen gezet. Er was ook gelegenheid om een twintigtal verrassende doeken te bewonderen van een zestal schilders (m/v). Deze kleine verzameling werd op een sfeervolle wijze samengesteld door Annie.

Video

In Zelzate heeft de PVDA maar liefst zes verkozenen. Hanne Decoutere gaat voor het programma 'Niet tevreden stem terug' op zoek naar wat het geheim is. Beelden VRT, 2 oktober 2012.

Fotoreportage

Op vrijdagavond 7 september stelde Geert Asman de kandidaten voor en het programma waarmee PVDA+ naar de Zelzaatse kiezer trekt. Dit programma werd opgesteld aan de hand van de resultaten van de bevraging van 1008 Zelzatenaren: uw gedacht is immers onze opdracht. Stemmen voor de PVDA+ betekent stemmen voor een leefbare en welvarende gemeente met een betrouwbare ploeg. Klik op de titel voor de fotoreportage!