GR 11april 2017: een maat voor niets

De VLD-sd fractie en Jan Persoon (CD&V-VZ) hadden deze gemeenteraad samengeroepen.
Probeert u even te volgen. Op 27 maart was beslist om de niet-vastebenoeming van de secretaris, beslist op de extra gemeenteraad van 10januari, niet in te trekken. Op 10 januari had de volledige meerderheid de zitting verlaten en op 27maart waren enkele leden van de meerderheid al opgestapt voor de stemming plaatsgreep. Nu legden Bruggeman en C° ditzelfde agendapunt opnieuw (!)  ter stemming aan de voltallige gemeenteraad voor. Voor de zoveelste keer was er geen meerderheid om de vaste benoeming van Guy Verbuyst door te drukken. Is het nu nog niet duidelijk?

Daarmee was het volgende punt, namelijk de vaste benoeming van de secretaris, zonder voorwerp.

Met de financieel beheerder wil het college een dading afspreken. De man wil opstappen omdat de job en voor Gemeente Zelzate en voor OCMW hem te zwaar is. Alvast volgens wat de burgemeester in de krant heeft verklaard. Na het pensioen van A.Serie is het al de derde financieel beheerder die er in de afgelopen 5 jaar mee stopt.
De beslissing hierover is uitgesteld: er komt eerst een commissiezitting om de ware toedracht rond dit ontslag te verduidelijken.

Uiteindelijk werd in de Raad van Bestuur van CVBA Wonen liberaal Six vervangen door liberaal Dierickx zodat er dan toch nog wat is geregeld.

Voor de tweede keer dit jaar mochten de raadsleden opdraven op vraag van de vld-sd en voor de tweede keer hebben de zitpenningen de Zelzatenaar niets opgebracht en alleen maar bevestigd wat we al wisten.