Gemeenteraad van 25 juli 2017: gedwongen huwelijk van Zelzate met de gemeentesecretaris een feit

De Raad van State was ingegaan op de eis van de secretaris voor een dwangsom van 1000 euro per dag zolang hij niet vast benoemd zou zijn als gemeentesecretaris. De gemeenteraadsleden werden midden in de vakantie opgetrommeld om zich een zevende maal over deze kwestie te beraden.

De meerderheid was voltallig aanwezig, bij de oppositie waren Dirk Goemaere en Maureen Tollenaere (PVDA+) en Brent Meuleman (SPa) wegens vakantie verontschuldigd.
 

Na een minuut stilte voor het overlijden van Kristof Stevelincks moeder bedankte hij alle fracties uitdrukkelijk voor de steun die hij mocht ontvangen.
Daarop startte de raad met het enige punt dat in openbare zitting door de PVDA+ fractie was toegevoegd: de herziening van de milieubelasting. Deze gehate belasting was weer bij iedereen in de bus gevallen, voor iedereen gelijk: arm of rijk. Fractieleider Geert Asman benadrukte dat zijn partij altijd tegen deze belasting was geweest en dat hij was gecontacteerd door mensen die dit jaar verhuisd waren uit Zelzate maar de volle pot aangerekend kregen. Hij stelde voor dat volgens het aantal maanden verblijf in verhouding zou betaald worden. Schepen Maenhout antwoordde dat die administratie niet bij te houden was (dat moest allemaal anno 2017 met de hand gebeuren of met nieuw te schrijven software) en dat overal in IDM dit tarief geldt.
De meerderheid (VLD-sd/N_VA en CD&V-VVZ) stemde tegen het voorstel waardoor de onrechtvaardige belasting onveranderd blijft bestaan.

In het vragenuurtje volgden dan traditioneel de updates over gestelde vragen:

-over het kerkhof waarvan het oude deel er weer onkruidrijk uitziet: er volgt een proefproject met onkruidwerend doek en daarop mulch tussen de oude graven en Sint -Jan -Baptist zal nog eens een rondgang doen.
-omtrent een politiek getinte brief die was meegegeven met dekinderen van GBS 'De Krekel' had de gemeenteraad beslist herover een klacht in te dienen. 3 maanden later (!) blijkt het college toch al een ontwerp klaar te hebben van de klachtenbrief...

Steven De Vuyst (PVDA+) vroeg naar de oorzaak van een chemische neerslag die zich 14dagen tevoren had voorgedaan in polderstraat en aanpalende wijk. Rütgers had bij zichzelf de nodige controles en analyses gedaan en was tot de conclusie gekomen dat het niet van hen kwam. Op de vraag 'van wie dan wel' bleef de schepen het antwoord schuldig. Het ziet er dus niet naar uit dat mensen met schadeclaims die gaan kunnen verhalen op een verantwoordelijke voor de overlast.

De spiegel aan chiro Samjolé was ook nog in onderzoek.

Dan begon de geheime zitting die moest beslissen over de vaste benoeming van de secretaris. Maakt de dreiging van een dwangsom een secretaris plots wel geschikt voor de job?
Door de afwezigheden bij de oppositie had Bruggeman genoeg aan slechts 9 stemmen uit zijn meerderheid om zijn secretaris vast benoemd te krijgen, wat deze keer dan ook lukte. Het bleef echter duidelijk dat zelfs de meerderheid verdeeld is over deze gedwongen benoeming.

Of de kersverse eerste stuurman het schip Zelzate op koers kan houden zullen we de komende maanden wel zien. Met de stemming en de eensgezindheid bij de bemanning gaat het niet echt voor de wind...