EEN VOETPAD EN ANDERE AANPASSINGEN AAN DE R4, VERGEET ZELZATE WEST NIET!

Op vraag van de PVDA+ zal de gemeenteraad van Zelzate bij de Vlaamse Minister van Verkeer aandringen dat ook aan de R4 West de nodige aanpassingswerken gebeuren.

De komende jaren starten de langverwachte werken aan de R4. Zelzate ligt op een internationaal kruispunt tussen Nederland en Frankrijk, Antwerpen en de haven van Zeebrugge. De komende jaren verwacht men een verdrievoudiging van het verkeer dat onze gemeente zal passeren.

De R4 loopt dwars door onze gemeente. Deze weg wordt daardoor nog al te vaak gebruikt door doorgaand verkeer en niet alleen door plaatselijk verkeer.

In het verleden zijn reeds verschillende acties ondernomen om de leefbaarheid te vergroten. De snelheid werd teruggebracht tot 50km/u op de R4 West samen met aanpassingen aan de rijvakken. Op de R4 Oost kwam een vrachtwagensluis en werd de snelheid buiten de bebouwde kom terruggebracht naar 70km/u.

Deze maatregelen hadden een gunstig effect, maar losten het probleem niet op. Er blijft nog steeds te veel doorgaand verkeer met de nodige overlast. Het toegenomen verkeer, en vooral de vrachtwages, zorgen voor een risico voor verkeersveiligheid. Bij werken en omleidingen leiden files tot verkeerschaos. Op vlak van gezondheid zijn er zowel problemen met fijn stof als geluid en trillingen.

Om het probleem ten gronde op te lossen vraagt de gemeente al jaren om de R4 door Zelzate om te vormen tot een lokale weg.

Een van de hoofddoelstellingen van het project R4WO is het "Verhogen van de verkeersleefbaarheid in de Kanaaldorpen".

Tijdens de infosessies werd ons meegedeeld dat de doortocht van de R4 door Zelzate zal downgraden en zal ingericht worden als een weg met een lokaal karakter.

In het project R4WO zullen de plannen voor Zelzate centrum uitgewerkt worden en uitgevoerd. Voor Zelzate West zit echter enkel de uitwerking van de plannen in het project.

Voor de leefbaarheid van Zelzate West zijn de aanpassingen aan de R4 noodzakelijk. De weg heeft helemaal geen lokaal karakter. Wagens rijden veel te snel op deze brede en rechte baan. Er is geen voetpad en dagelijks moeten mensen over het fietspad, vlak naast bussen en vrachtwagens, naar de brug wandelen. Door de inrichting van de weg is het een makkelijke sluipweg voor doorgaand vrachtverkeer naar de industriezone in Nederland, hetgeen een toename aan doorgaand verkeer aantrekt. Het kruispunt met de Caluslaan wordt door vele schoolkinderen gebruikt. De voorbije jaren gebeurden hier reeds meerdere ongevallen. Voor fietsers is er geen vlotte en veilige kruising.

De gemeenteraad van Zelzate vraagt om ook de plannen voor de doorgang van de R4 door Zelzate West uit te werken en uit te voeren.

Deze motie wordt verstuurd aan de Minister van Verkeer van Vlaanderen, de Gouverneur van Oost Vlaanderen aan Agentschap Wegen en Verkeer