Busje kom terug!

De PVDA vraagt dat alle vroegere haltes in het centrum onmiddellijk volledig bediend worden.

De sluiting van de doorsteek oostkade-westkade waarbij De Lijn steeds heeft gesteld niet te zullen omrijden via de suikerkaai, heeft geleid tot een sluiting van 5 bushaltes in Zelzate-centrum.
Dit is een  onaanvaardbare kaalslag op de dienstverlening aan wie op het openbaar vervoer is aangewezen voor bijv; een bezoek aan de polikliniek of home Zilverbos.
 

Het voorstel van de burgemeester om de bussen over de markt te laten rijden, is een onvolledige en ondoordachte oplossing.

De oplossing is onvolledig. Tijdens marktdagen, kermissen en avondmarkten zou er nog steeds geen bus langs Zelzate Oost rijden.
De oplossing is ondoordacht. Op het overleg tussen De lijn en het college in november 2015 werd dit traject negatief beoordeeld en niet weerhouden. De volgende problemen werden toen reeds opgeworpen: "Extra manoeuvreerruimte nodig bij het indraaien op de Grote Markt met verlies aan (twee) parkeerplaatsen. Extra grote en zware voertuigen op de smalle weg van de Grote Markt staat haaks op de intentie op die Grote Markt verkeersluwer te maken." De bussen zullen bij het draaien op de markt over het voetpad moeten rijden. Op de markt zullen de bussen tussen het andere verkeer komen. Dit betekent nog meer last voor fietsers. Slecht geparkeerde wagens dreigen de doorgang voor een bus te blokkeren of schade te veroorzaken.

Het sluiten van de bushaltes had nooit mogen gebeuren.
Er was geen oplossing voor het bustraject toen de beslissing tot knippen in september 2015 werd genomen.
Het college werd tijdens een overleg met De Lijn in november 2015 al gewaarschuwd dat het sluiten van de doorsteek in het park een probleem zou geven voor de busverbindingen. . Er was nog steeds geen oplossing toen de opdracht voor de werken werd gegeven. Een proefopstelling om alternatieven uit te proberen werd steevast door de meerderheid geweigerd. De PVDA heeft telkens gewaarschuwd dat het sluiten van de verbinding oostkade-westkade een slecht idee was. Vandaag zijn onze inwoners slachtoffer van dit wanbeleid door de burgemeester.  Wij begrijpen ook niet dat De Lijn weigert om te rijden via de Suikerkaai. Weegt de dienstverlening (aan een hele wijk) dan niet op tegen de extra kost om 600m verder te rijden?

De PVDA vraagt dat alle vroegere haltes in het centrum onmiddellijk volledig bediend worden.

De meest logische oplossing is het heropenen van de doorsteek in het park. Welk nut heeft het om deze straat af te sluiten, de verharding te behouden en via bloembakken af te sluiten? In het plan van Agentschap Natuur en Bos / afdeling Maritieme Toegang lezen we het "beton kan gebruikt worden voor skateplein, speelplein, stukje parking ofwel kan men een onverharde strook aanleggen (gras, etc.): duurder, maar dan is Park 1 lang stuk.” Wegen deze aanpassingen op tegen de verkeersproblemen die hierdoor veroorzaakt worden?

 

Kom donderdag 1/12 naar de gemeenteraad. Start 20u