Bruggeman wil secretaris kost wat kost benoemen. Op de gemeenteraad van 25 juli kan de Zelzatenaar enkel verliezen.

Bruggeman wil secretaris kost wat kost benoemen. Op de gemeenteraad van 25 juli kan de Zelzatenaar enkel verliezen.

Waarover gaat het?

De gemeentesecretaris is de leidende ambtenaar van het gemeentepersoneel. Het is een zeer belangrijke en invloedrijke positie die de nodige vaardigheden vereist.

Al meer dan een jaar probeert burgemeester Bruggeman tevergeefs de vaste benoeming van de secretaris door de gemeenteraad te krijgen. Zowel bij het personeel als in de gemeenteraad was er duidelijk tegenstand  Het gemeentepersoneel nam zelfs een advocaat onder de arm om haar grieven bekend te maken.
6 maal agendeerde Bruggeman de vaste benoeming, totnogtoe vond hij er nooit een meerderheid voor, zelfs niet op de geheime extra raadszitting van  11april 2017. Die was mee op zijn verzoek samengeroepen en alle raadsleden waren nochtans aanwezig.   Tot drie maal toe heeft de gemeentesecretaris tegen het uitblijven van zijn vaste benoeming beroep aangetekend bij de Raad van State. Telkens bekwam hij -in kortgeding- de vernietiging van de beslissing van de gemeenteraad. In tegenstelling tot de vorige keren is de Raad van State  in het laatste vonnis wel ingegaan op zijn eis om de gemeente een dwangsom op te leggen. Dat betekent dat de Zelzatenaren vanaf 1 augustus 1000euro per dag (!) moeten betalen zolang de secretaris niet vast benoemd is!

 

Hoe is het zo ver kunnen komen?

Voor de vaste benoeming van de secretaris is een gunstige beoordeling nodig van een selectiebureau en van een zogenaamd evaluatiecollege dat in feite het schepencollege is. Over deze beoordeling bestaat veel onenigheid. Zowel over de manier waarop deze tot stand is gekomen als over het resultaat ervan. Het is onduidelijk wat de ten gronde wettelijke bevoegdheid van de gemeenteraad is in de benoemingskwestie. Om deze onduidelijkheid uit te klaren wou de gemeenteraad dat de Raad van  State zich hier ten gronde over zou uitspreken. Dit is echter nooit gebeurd! Het college heeft deze opdracht nooit gegeven aan de advocaat die de gemeente bij de Raad van State moet verdedigen. De Raad van State heeft enkel de verzoeken van de secretaris ontvangen. Nu moet een dwangsom de arm van de gemeenteraadsleden omwringen om de vaste benoeming van de secretaris goedgekeurd te krijgen. Of het eisen van een dwangsom dé manier is om het vertrouwen van schepenen, raadsleden, personeel en inwoners te winnen kan u zelf ook beoordelen.
Uiteindelijk kan de Zelzatenaar op 25 juli alleen maar verliezen: Ofwel een dwangsom van 1000 euro per dag betalen, ofwel onder dwang een secretaris benoemen die al 6 maal is geweigerd.

Wie is verantwoordelijk?

Dit is de zoveelste chaos die de burgemeester veroorzaakt. Onbezonnen maatregelen zorgden in het verleden al voor heel wat problemen. Ook vandaag is hij verantwoordelijk. Hij duwde de evaluatie er op een verwerpelijke manier door. Hij wou niet dat de Raad Van State zich ten gronde uitsprak over de bevoegdheid van de gemeenteraad.

En laat ons duidelijk zijn: de meerderheid in de gemeenteraad wordt gevormd door VLD-sd, NVA en CD&V-VZ. Dat de burgemeester stelt 'dat de oppositie haar verstand moet gebruiken en de secretaris vast moet benoemen' is dus onzin. Daarvoor volstaan de stemmen van zijn eigen meerderheid. Hij heeft de oppositie helemaal niet nodig om de secretaris benoemd te krijgen. Sterker nog: het wijst er op dat de burgemeester zo in conflict ligt met zijn eigen bestuursmeerderheid, dat de chaos dreigt. In plaats van samen te werken en te verbinden, veroorzaakt hij steeds meer conflicten en problemen.

Vergis u niet: deze benoemingssoap is geen politiek spelletje maar een beslissing met grote gevolgen. Bruggeman wil deze secretaris per sé benoemen. Hij schakelt hem in voor zijn vriendjespolitiek en favoritisme. Het is ongehoord hoeveel vrienden van de burgemeester en familie tewerkgesteld worden aan de gemeente.  Hij gebruikt de secretaris ook om zijn privatiseringsplannen bij het personeel door te voeren. De poetsdienst werd al afgestoten, bij de andere diensten zijn er ook nog 11 uitdovende, dus bedreigde, functies. Gebouwen en straten  liggen er verwaarloosd bij. “Niets marcheert er nog in Zelzate” horen we dagelijks zeggen. Dit beleid is niet goed voor de inwoners en ook niet voor het personeel. Nooit was er zoveel ziekteverlet bij het personeel als in de huidige periode.

Er is geen meerderheid in de gemeente voor de manier waarop dit allemaal gebeurt. Als er vandaag een benoeming met een dwangsom wordt afgedwongen, is dat geen goede zaak voor Zelzate.

Er is nood aan een bestuur dat samenwerkt. Dat gaat voor de juiste man/vrouw op de juiste plaats zonder vriendjespolitiek of favoritisme. Dat respect heeft voor alle personeelsleden en alle inwoners, zonder onderscheid van politieke kleur. Dat de goede dienstverlening aan alle inwoners centraal stelt. Zelzate verdient beter, Zelzate kan beter.