2 sept 2016 Gouverneur schorst aanstelling van logistiek medewerker in “de krekel” en laat de werken in het gemeentehuis stilleggen wegens diverse wettelijke overtredingen.

Op 26 mei diende de PVDA verschillende klachten in tegen beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen van Zelzate

Een eerste klacht betrof “Ingrijpende aanpassingswerken in het gemeentehuis, zonder plan, architect, stabiliteitsstudie, bouwaanvraag. Quid privacy voor cliënten van de sociale dienst?”

In het kader van de integratie OCMW-Gemeente, wordt het administratieve gebouw van het OCMW in de Chalmetlaan te koop gezet.

Die diensten van administratie en  de sociaal assistenten zouden worden ondergebracht in het gemeentehuis. Dat moest dus grondig verbouwd worden. Als PVDA fractie hebben we steeds gesteld dat dit gebouw hiervoor te klein is: cliënten van de sociale dienst moeten in  volle privacy hun problemen kunnen bespreken met de sociaal assistenten. Daarvoor zijn  onvoldoende aparte ruimten voorzien. Die zijn er wel in het gebouw aan de Chalmetlaan. Er werd ook een gans andere indeling gemaakt in het gemeentehuis voor de bevolking, met een snelloket, enz.

Ook na herhaaldelijk aandringen om de plannen in te zien, als gemeenteraadslid, werd dit steeds geweigerd, eenvoudig omdat …. er geen plannen waren !! Toch moesten we op 12 mei deze werken goedkeuren in de gemeenteraad. Dergelijke onbekwaamheid en het overtreden van de regels door de burgemeester brengen onze gemeente schade toe.

De gouverneur heeft nu de verdere uitvoering van de werken laten stil leggen. Er werden tal van wettelijke inbreuken vastgesteld : het dossier was onvoldoende gestoffeerd om op de gemeenteraad te bespreken, want er was geen plan. Inbreuk op het “zorgvuldigheidsprincipe”, en op tal van onderdelen van de wet op de overheidsopdrachten.

Wij zullen er op toezien, dat voldoende ruimte wordt voorzien om het personeel ordentelijk zijn werk te laten doen, een aangename dienstverlening aan de bevolking te garanderen en om voldoende privacy te voorzien voor de sociale dienst. Naar onze mening wordt hiervoor het gebouw in de Chalmetlaan best niet verkocht, maar verder tenvolle benut voor administratie en sociale dienst van het OCMW.

 

Een andere klacht betrof “Favoritisme bij de selectie van een tijdelijk logistiek medewerker”

Zoals bekend werd begin 2016 al het poetspersoneel afgestoten naar de private poetsfirma GOM. Er werd echter een nieuwe functie gecreëerd in de gemeenteschool “ de Krekel”, namelijk een all round logistiek medewerker voor werk in de keuken, enz. Het personeel dat dit werk vroeger deed, naast het poetsen, moest nu solliciteren voor zijn eigen job.

Het werd echter al snel duidelijk op het examen dat hiervoor aan vriendjespolitiek werd gedaan: de favoriete kandidaat kreeg een hoge score. De Gouverneur geeft ons nu gelijk: niet iedereen heeft dezelfde kansen gekregen. De gemeente heeft dus de eigen wetten die voorzien zijn in het arbeidsreglement over examens, niet toegepast. Het gelijkheidsprincipe is geschonden.

Bovendien had die beslissing moeten genomen worden in geheime zitting in het college. Nu was er geen garantie dat elke schepen in volle onafhankelijkheid zijn stem kon uitbrengen. Heel belangrijk, want we weten dat de burgemeester niet iedereen gelijk behandelt, niet vies is van vriendjespolitiek en heel dominant is.

 En dus heeft de Gouverneur de aanstelling van de nieuw aangeworven “logistiek medewerkster” geschorst.

PVDA vindt dit een belangrijke terechtwijzing van het bestuur. Het is een belangrijke stap om ons samen met het personeel en de bevolking te verzetten tegen de willekeur en de vriendjespolitiek.

Namens PVDA+,

Geert Asman, Fractieleider                     

GSM 0478/75 38 53  geert.asman@gvhv.be

 

Dirk Goemaere Gemeenteraadslid

GSM 0478/24 55 96 goemaere.dirk@skynet.be